Kracht van empathie

Deze animatie Empathy versus Sympathy van Brené Brown laat ik vaak zien in mijn trainingen en coaching. Het maakt in een klap duidelijk wat empatie is en hoe je het doet en hoe dat verschilt van de Engelse term sympathie, wat nog het meest het Nederlandse woord medelijden benadert. Empathie is luisteren vanuit mededogen. Verbinding maken van mens tot mens, er van uitgaan dat de emoties waarmee de ander op het moment worstelt, ook emoties zijn die jij kent. Niet persé omdat jij hetzelfde meegemaakt hebt, maar gevoelens van eenzaamheid, verdriet, teleurstelling, frustratie, woede, kennen we allemaal, we zijn tenslotte mens. Reageren van sympathie (een vorm van medelijden dus) vergroot de schaamte alleen maar terwijl reageren vanuit empathie de schaamte doet verdwijnen en er openheid komt en echte verbinding plaats vindt, waaruit weer een nieuw vertrekpunt ontstaat. Iemand voelt zich dan echt gehoord en gezien.