foto RWS

Fouten maken mag

De workshop die ik gaf aan Rijkswaterstaat in november 2014 gaat voor mij de boeken in als één van die workshops die niet vanzelf ging en voor mij hard werken was. Maar juist daarom zo waardevol, omdat het achteraf zo verschrikkelijk leerzaam is.

De workshop Try2Dare vond plaats in het LEF future center van Rijkswaterstaat in Utrecht. Deelnemers waren interne adviseurs van Rijkswaterstaat. Blij was ik met deze kans, want wat mij in dit werk in belangrijke mate drijft is mensen ondersteunen in het neerleggen van ‘maskers’ en neerhalen van ‘muurtjes’, juist binnen organisaties. Dit is wat mij betreft dé weg naar authenticiteit, creativiteit, betrokkenheid en verbinding. Belangrijke waarden die bijdragen aan het succes van organisaties.

Maar het viel niet mee en het was hard werken dus. Ik leerde dat je als trainer ook met je eigen muurtjes te maken hebt, dat het moed kost om bedachte werkvormen los te laten op het moment dat je voelt dat je verbinding verliest met de groep. Dat je kwetsbaar opstellen als deelnemer in een groep collega’s best pittig is en dat empathie en zelfcompassie essentieel is omdat te kunnen doen. En dat de methode dan heel powerful is omdat het direct naar de kern gaat en kwetsbaarheden blootlegt en daarmee de weg naar vooruitgang.

Mooi waren de voordelen die de adviseurs van Rijkswaterstaat zagen in kracht van kwetsbaarheid. Zoals ‘Het maakt het aanspreken op verantwoordelijkheden eenvoudiger’,  ‘Biedt kansen voor het management: goed voorbeeld doet goed volgen’, ‘Het doorbreekt de patstelling: ’Wie heeft het fout gedaan?’, ‘Fouten maken mag,’ ‘Zet het bewust in tijdens vergaderingen. Kwetsbaar zijn is kwetsbaarheid laten zien, zeg bijvoorbeeld wat ‘het’ je doet’.

Een bijzondere leerzame ervaring dus. “While we teach, we learn”, zei de filosoof Seneca ooit. En zo is het.